Islam og Kristendom i et fælles Danmark

Islam og kristendom


Filmet og tilrettelagt af Holger Bro


Den største religion i Danmark er Kristendommen - den næststørste er Islam.


I dette helt nye videoprogram vises nogle af de to religioners ligheder og forskelle.


Kristendommen og Islam præsenteres som ligeværdige religioner, der er en del af det nutidige og det fremtidige Danmark.


Gennem 4 afsnit: dåb/navngivning, konfirmation/koranskole, bryllup og begravelse skildres de religiøse ritualer og kulturelle handlinger.


Unge kristne og unge muslimer fortæller i korte interviews om religionerne; og de unge med-virker i forskellige situationer fra deres religiøse dagligdag.


Programmets hensigt er: at afmystificere "de andres" religion og at skabe grobund for bedre forståelse - at give en gensidig historisk/religiøs indsigt - og at lægge op til en interkulturel kommunikation og dialog.


Målgruppe: grundskolens mellemste og ældste klassetrin.


Spilletid: 24 minutter


Fagene: dansk - kristendom/religion - historie - samfundsfag.


Bestilling: http://www.acu-aarhus.dk , Tlf.: 87 93 39 33