Oustruplund 14


Oustruplund 14


Filmet og tilrettelagt af Holger Bro


Oustruplund 14 er en gruppe frivillige mennesker og beboere på Oustruplund.

Frivilliggruppen, Oustruplund fungerer under hensyn til Silkeborg Kommunes Frivilligstrategi og i respekt for beboernes ønsker og behov for støtte.


Formålet med Oustruplund 14 er at bidrage til, at de flygtninge, som har midlertidigt bosted på Oustruplund

  • føler sig velkomne i lokalsamfundet
  • får støtte til at lære dansk
  • får støtte til at lære om dansk kultur og traditioner
  • får kendskab til lokalsamfundets mange tilbud og hjælp til at kontakte relevante   foreninger


Det betyder, at frivilliggruppen i samråd med beboerne

  • giver lektiehjælp to gange ugentligt
  • har uformeldt samvær en gang ugentligt
  • arrangerer "ud at se" ture
  • har samtaler om danske traditioner og almene hverdagsemner
  • arrangerer fællesspisning
  • er åben for gode ideer til at støtte beboerne med konkrete og vedkommende tiltag.


Dokumentarfilm

Længde: 20 minutter